Chương trình tư vấn và định hướng con đường lập nghiệp tại Xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Cập nhật: 13/07/2021
Lượt xem: 404

Vào ngày 13 tháng 07 năm 2021 tại uỷ ban nhan dân xã Quảng Phước đã tổ chức chương trình tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho con em trong xã qua chương trình đi làm việc tại Nhật Bản của trung tâm Nhật Ngữ Intrase.

Ban lãnh đạo xã Quảng Phước

Ngay trong buổi làm việc ban lãnh đạo xã và các hiệp hôi. Trung tâm Nhật Ngữ Intrase đã tuyền tải thông tin đến ban lãnh đạo xã, các hiệp hội về một số thông tin  cần hiểu trước khi đi làm việc tại Nhật Bản và giới thiệu đôi nét của trung tâm.

- Giới thiệu trung tâm Nhật Ngữ Intrase là trung tâm đào tạo, tuyển dụng trực tiếp tại Huế.

- Thông tin hữu ích vì sao phải đi xuất khẩu lao động.

- Chi phí chính sách ưu đãi mà trung tâm Nhật Ngữ Intrase dành cho huyện Quảng Điền

- Mức thu nhập cho con em khi đi làm việc tại Nhật

- Tiếp cận môi trường làm việc quốc tế hiện đại

- Hình thức được gia hạn hợp đồng sau khi hết thời gian làm việc

- Mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn sau khi về nước

- Các câu hỏi đã đặt ra cho Nhật Ngữ Intrase như: xăm có đi được không? 

Chương trình tư vấn và định hướng con đường lập nghiệp tại Xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Chương trình tư vấn và định hướng con đường lập nghiệp tại Xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Thông tin chương trình đi Nhật Bản làm việc.

Ban lãnh đạo xã Quảng Phước mong muốn trung tâm Nhật Ngữ Intrase hỗ trợ ban lãnh đạo xã và các hiệp hội hơn về chương trình đi làm việc tại Nhật Bản cũng như thông tin hữu ích, giá trị và định hướng con em trên con đường lập nghiệp.

Xem thêm: Triển khai thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật tại trấn Sịa huyện Quảng Điền

 
X ĐÓNG LẠI