Du học Hàn Quốc - Danh sách trường Hàn Quốc bị hạn chế cấp visa năm 2022

Cập nhật: 01/06/2022
Lượt xem: 86

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HÀN QUỐC BỊ HẠN CHẾ CẤP VISA NĂM 2022

Khi tìm hiểu các trường để đăng ký du học Hàn Quốc, nhiều bạn phó mặc cho trung tâm tư vấn gửi vào bất kỳ các trường nào miễn có thể xin được trường mà không biết rằng trường đó trong thời điểm bạn đăng ký đang bị liệt vào danh sách hạn chế ra visa vì vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc du học của mình. 

Sau đây là bản danh sách các trường bị hạn chế cấp visa năm 2022 chính thức của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc cung cấp. 

STT

Tên các trường đại học, cao đẳng bị hạn chế cấp visa

1

ANDONG SCIENCE COLLEGE

2

ANSAN UNIVERSITY

3

BUSAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

4

CALVIN UNIVERSITY

5

CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY

6

CHOSUN COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

7

CHUNNAM TECHNO UNIVERSITY

8

DAEHAN THEOLOGICAL UNIVERSITY

9

DAEKYEUNG UNIVERSITY

10

DAESHIN UNIVERSITY

11

DONGGUK UNIVERSITY(GYEONGJU CAMPUS)

12

DONG-BUSAN COLLEGE

13

DONGSHIN UNIVERSITY

14

DONGYANG MIRAE UNIVERSITY

15

DOOWON TECHNICAL UNIVERSITY

16

GANGNEUNG YEONGDONG COLLEGE

17

GIMHAE COLLEGE

18

GYEONGJU UNIVERSITY

19

HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

20

HALLYM UNIVERSITY

21

HANIL UNIVERSITY & PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINARY

22

HYUPSUNG UNIVERSITY

23

INDUK UNIVERSITY

24

INTERNATIONAL GRADUATE SCHOOL OF ENGLISH

25

KONKUK UNIVERSITY GLOCAL CAMPUS

26

KOOKJE COLLEGE

27

KOREA GOLF UNIVERSITY

28

KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION

29

KOREA UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES

30

KWANGSHIN UNIVERSITY

31

KYUNGMIN COLLEGE

32

KYUNGSUNG UNIVERSITY

33

KOGURYEO COLLEGE

34

MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY

35

MOKPO SCIENCE COLLEGE

36

POHANG COLLEGE

37

REFORMED GRADUATE UNIVERSITY

38

SAHMYOOK HEALTH UNIVERSITY

39

SANGJI UNIVERSITY

40

SEOIL UNIVERSITY

41

SEOUL BIBLE GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY

42

SEOUL CHRISTIAN UNIVERSITY

43

SEOUL HANYOUNG UNIVERSITY

44

SEOUL SOCIAL WELFARE GRADUATE UNIVERSITY

45

SUNG SAN HYO GRADUATE SCHOOL

46

SUNGDUK C.UNIVERSITY

47

SUNLIN COLLEGE

48

TONGMYONG UNIVERSITY

49

TONGWON COLLEGE

50

ULSAN COLLEGE

51

YEOJU INSTITUTE OF TECHNOLOGY

52

YEONSUNG UNIVERSITY

53

YONG-IN SONGDAM COLLEGE 

Nếu như bạn đã chọn một trong những trường Đại học bị hạn chế cấp visa trong danh sách trên đây, hãy lưu ý và tham khảo chọn một ngôi trường khác có nhiều thuận lợi hơn nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết về kỳ tuyển sinh du học Hàn Quốc kỳ tháng 09/2022 về trường, ngành, học phí, hồ sơ du học,….vui lòng liên hệ với Intrase nhé!

 
X ĐÓNG LẠI