Intrase chào đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương​

Cập nhật: 18/01/2021
Lượt xem: 960

Ngày 18/01, Intrase đồng hành cùng thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Chào đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương.

Chào đón quân dân trở về địa phương

Các chiến sĩ đang điểm danh trước khi về với gia đình

Các quân nhân hoàn thành NVQS năm 2021 đã phát huy truyền thống quê hương, gia đình, đơn vị, phấn đấu rèn luyện; hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện; có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Intrase, giám đốc phòng tuyển sinh ông Trần Văn Hóa phát biểu chúc mừng các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Chào đón quân dân trở về địa phương

Ông Trần Văn Hóa phát biểu chúc mừng các chiến sĩ trở về địa phương

Các chiến sĩ hoàn thành NVQS có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết kỷ luật, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, nhất là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, góp phần xây dựng đảng bộ trung đoàn trong sạch vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Đợt ra quân này, Thị xã Hương Thủy chào đón 120 đồng chí trở về. Trong đó có 3 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng;  nhiều đồng chí được khen thưởng; đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Chào đón quân dân trở về địa phương

Các chiến sĩ rất vui sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Các quân nhân hoàn thành NVQS hứa sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống “Đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện nghiêm việc đăng ký ngạch quân nhân dự bị, tích cực tham gia lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

 
X ĐÓNG LẠI