Tội phạm người Việt tại Nhật - Cần hành động ngay vì danh dự của một dân tộc

Cập nhật: 09/11/2020
Lượt xem: 374
Đây là nội dung thư ngỏ của cộng đồng của người Việt đang sinh sống tại Nhật, chúng ta phải làm gì để bảo vệ danh dự của tổ quốc và duy trì tình thân hữu giữa hai quốc gia Việt Nhật
この声明は在日ベトナム人共同体からです。我々は祖国の名誉を守る為に何かの行動を起こさなければならないし、両国民の友情を今まで同様維持する義務があります
声明内容
(Pháp nhân) Hội người Việt Nam tại Nhật Bản
(社団法人)在日ベトナム人協会
Kính gửi:
・Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
・Người dân Nhật Bản
・Các cơ quan hữu quan, cơ quan báo chí của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.
宛:
・在日ベトナム人コミュニティー
・日本の皆さま
・日越両国の報道機関、各関係機関
v/v: gia tăng tội phạm do người Việt Nam gây ra và quan điểm của Hội người Việt Nam tại Nhật Bản
近年の在日ベトナム人による犯罪行為の急増と、我々の対応について
 
Thưa các bạn, cùng với sự phát triển giao lưu giữa hai nước và sự gia tăng mạnh mẽ số lượng người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản trong những năm qua, tội phạm do người Việt gây ra cũng ngày càng nhiều. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, phát sinh nhiều vụ trộm cắp gia súc, gia cầm, nông sản với qui mô lớn, đe doạ trật tự trị an tại nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn cho các hộ nông dân. Với việc một số nghi phạm người Việt đã bị bắt giữ với nhiều bằng chứng và tang vật, đã xuất hiện dư luận xấu về người Việt.
両国の交流が発展するにつれて日本に住むベトナム人は日を追って急増し、在日ベトナム人による犯罪も増えてきています。特に最近、大規模な家畜や農産物の窃盗事件が発生し、各地の安全を脅かすとともに、農家の皆さんへの大きな被害を引き起こしています。一部のベトナム人が多くの隠匿物や証拠に基づき犯罪の疑いで逮捕されたことから、在日ベトナム人への悪評が出てきています。
 
Mặc dù tỷ lệ tội phạm chỉ chiếm không đầy 1% trong cộng đồng người Việt, mức độ nghiêm trọng của các vụ phạm tội đang ngày càng tăng, tác động tiêu cực của các hành vi tội phạm này sẽ còn lan rộng và lâu dài, có nguy cơ gây ra sự thiếu thiện cảm hay thậm chí kỳ thị người Việt trong xã hội Nhật, ảnh hưởng xấu lên quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Tội phạm trong nội bộ cộng đồng người Việt cũng ngày càng phức tạp và nhức nhối.
犯罪者の割合は在日ベトナム人コミュニティーのわずか1%にも届きませんが、重大な案件が増えています。こうした犯罪行為の負の影響は非常に大きくまた広範囲に渡り、日本社会においてベトナム人に対する好感情を損なうだけでなく、偏見や差別を引き起こす危険があります。これは両国の良好な関係に悪影響を及ぼします。また、ベトナム人コミュニティー内部の犯罪は日に日に複雑さを増しており、頭の痛い問題です。
 
Hội người Việt Nam tại Nhật Bản hết sức phẫn nộ với những hành vi tội phạm nói trên và nhận thấy không thể im lặng trước tình trạng hiện nay. Chúng tôi lấy làm tiếc về những vụ việc tội phạm đã xảy ra và xin chia sẻ với những thiệt hại vật chất và tinh thần mà những nạn nhân phải chịu. Chúng tôi mong muốn cảnh sát và các cơ quan pháp luật của Nhật Bản sớm mở rộng điều tra, truy quét những kẻ phạm tội, buộc chúng phải chịu hình phạt thích đáng.
在日ベトナム人協会は、このような犯罪に強い憤りを持っており、現在の状況を座視するわけにはいかないと考えています。このような犯罪が起きたことを非常に残念に思っており、被害者の皆さんが受けた物質的、精神的な損害に心を痛めています。警察を始めとする日本の治安維持機関が一刻も早く捜査を進めて犯罪者を一掃し、適切な刑罰を与えてくださるよう望んでいます。
 
Về phía cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, chúng tôi kêu gọi các bạn chung tay đẩy lùi tình trạng tội phạm hiện nay, trước hết thông qua việc không trộm cắp, không tiêu thụ hàng trộm cắp và không bao che cho mọi hành động tội phạm. Chúng tôi cũng kêu gọi người quản lý các nhóm trên mạng xã hội của cộng đồng cùng các thành viên truyền tải thông điệp này và tăng cường kiểm soát, xác minh đối với những thành viên đăng tin bán hàng có nghi ngờ là đồ trộm cắp, kịp thời loại bỏ những tin nhắn đó để tránh xảy ra việc vô tình tiêu thụ hàng bất minh.
 
私たちは在日ベトナム人コミュニティーの一員として、第一に盗みをせず、盗品を購入したり犯罪行為を隠したりすることをしないことを通して、我々皆が手を取り合って現在の犯罪状況をくい止めることを呼びかけます。また、SNS上の在日ベトナム人コミュニティーのグループの管理者たちに対して、このメッセージを掲載するように依頼します。そして、投稿内容のチェックを厳格化し、盗品と疑われるものを販売する記事を削除し、そうしたものを購入することで無自覚に犯罪に加担することがないようにするよう呼びかけます。
 
Bằng thái độ kiên quyết đoạn tuyệt với tội phạm, các bạn sẽ cùng chúng tôi cô lập dẫn tới triệt tiêu hành vi sai trái, làm trong sạch cộng đồng và qua đó, góp phần tạo nên môi trường xã hội bình yên cho chính mỗi người chúng ta, cho những người thân của chúng ta trong cộng đồng và rộng hơn là cho toàn xã hội nơi chúng ta đang sinh sống.
犯罪との繋がりを許さない断固たる態度を通して、在日ベトナム人コミュニティーの皆さんと我々一人一人が不法行為を根絶し、コミュニティーを健全なものにしていきます。それは、私たち皆にとって、そして私たちの親しい人たちにとって平和で安全な社会環境を作ることに貢献し、さらに広く言えば、私たちが住む社会全体に貢献できるでしょう。
 
Hội người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan của hai nước để tìm ra các giải pháp giúp nâng cao ý thức luật pháp trong cộng đồng, đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện các chính sách giải quyết nguyên nhân và kiềm chế tội phạm, qua đó bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
在日ベトナム人協会は、日本での生活における法意識を高める方策を見つけ、犯罪を抑制し、原因を解決するための政策実現に積極的に貢献するよう、引き続き両国の関係機関と協力していきます。そして、これらの活動を通じて、在日ベトナム人コミュニティーの利益を守っていきます。
 
Đại diện Hội người Việt Nam tại Nhật Bản
Chủ tịch
Trần Ngọc Phúc
在日ベトナム人協会会長
トラン・ゴック・フック
 
Nguồn: Face của chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản
 
X ĐÓNG LẠI