Tuyển dụng lao động đi Nhật Bản tại Huế

Cập nhật: 12/07/2021
Lượt xem: 1189

Vào ngày 09 tháng 07 năm 2021 Tại uỷ ban nhân dân thị trấn Sịa, được sự pho phép ban lãnh đạo, công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Quinn - Intrase Huế đã mang đến thông tin về những kiến thức cơ bản về chương trình khi đi làm việc tại Nhật Bản.

Lãnh đạo thị trấn Sịa

Ban lãnh đạo thị trấn Sịa

Triển khai thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật tại trấn Sịa huyện Quảng Điền

Tại buổi làm việc trung tâm du học Intrase đã  cập nhật thông tin Nhật Bản, những kinh nghiệm sống và làm việc tại Nhật Bản.

Đi Nhật có thể nói là hướng đi đầy hứa hẹn với công việc ổn định, chính sách ngày càng thu hút nhiều lao động ở Việt Nam.

Vậy trước đi khi đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản có nhiều thông tin hữu ích, Trung tâm du học Intrase tại Huế đã thông tin đến các đại diện thị trấn, trưởng thôn và các hiệp hội của thị trấn một số kiến thức cơ bản để giúp con em thị Trấn có cái nhìn bao quát khi xuất khẩu lao động Nhật Bản.

- Đi Nhật làm công việc gì?
- Đi Nhật có thuận lợi và khó khăn gì?
- Sang Nhật làm việc cần những gì?
- Chi phí đi làm việc tại Nhật Bản?
- Đơn hàng, thời gian phỏng vấn đơn hàng, thời gian xuất cảnh?
- Chính sách hỗ trợ cho con em thị trấn đi khi xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tại buổi làm việc, Nhật Ngữ intrase đã giải đáp nhiều câu hỏi của các em đoàn thanh niên, hiệp hội về thắc mắc, chính sách của em thị trấn khi đi làm việc tại Nhật Bản

Cuối buổi làm việc, Lãnh Đạo thị Trấn đánh cao những thông tin hữu ích và các chính sách ưu đãi mà Nhật Ngữ Intrase đã đem lại cho con em thị trấn Sịa.

Xem thêm: Đoàn công tác Huyện Quảng Điền đến thăm và làm việc với trung tâm Nhật Ngữ Intrase

 
X ĐÓNG LẠI