Việc làm tại Nhật Bản

Tuyển dụng 4 nữ đơn hàng Giặt là

Ngày đăng: 01/12/2022 - 11 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Osaka

Mức lương: 30.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 2 nữ đơn hàng Nông nghiệp trồng trọt

Ngày đăng: 01/12/2022 - 13 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Tokushima

Mức lương: 26.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển gấp 12 Nam vận hành máy và phân loại sản phẩm

Ngày đăng: 25/01/2022 - 642 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Gifu

Mức lương: 32.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 1 nữ đơn hàng nông nghiệp trồng trọt

Ngày đăng: 02/07/2021 - 489 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Nagasaki

Mức lương: 28.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 6 nữ đơn hàng nông nghiệp

Ngày đăng: 22/07/2021 - 572 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Miyazaki Ken

Mức lương: 30.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 2 nữ đơn hàng nông nghiệp trồng trọt

Ngày đăng: 22/07/2021 - 489 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Tokushima

Mức lương: 28.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 1 nữ đơn hàng nông nghiệp trồng trọt

Ngày đăng: 22/07/2021 - 510 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Tokushima

Mức lương: 27.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 3 nữ đơn hàng nông nghiệp trồng trọt

Ngày đăng: 22/07/2021 - 536 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Tokushima

Mức lương: 28.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 6 nam đơn giặt là Nagoya

Ngày đăng: 22/07/2021 - 675 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Nagoya

Mức lương: 33.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 5 nữ đơn giặt là công nghiệp Osaka

Ngày đăng: 22/07/2021 - 473 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Osaka

Mức lương: 34.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 9 nữ đơn giặt là công nghiệp kanagawa

Ngày đăng: 22/07/2021 - 467 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Kanagawa

Mức lương: 36.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 2 nữ đơn hàng nông nghiệp

Ngày đăng: 22/07/2021 - 890 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Tokushima

Mức lương: 27.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 2 nữ trồng hoa hồng tỉnh guma

Ngày đăng: 26/05/2021 - 516 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Gunma

Mức lương: 30.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 19 nữ đơn giặt là công nghiệp kanagawa

Ngày đăng: 15/04/2021 - 394 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Kanagawa

Mức lương: 36.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 06 Nam Chăn nuôi và chế biến sản phẩm từ Lợn

Ngày đăng: 04/03/2021 - 704 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Mie

Mức lương: 36.400.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 2 Nữ trồng và Chăm sóc hoa Cúc trong Nhà Kính

Ngày đăng: 06/03/2021 - 654 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Nagasaki

Mức lương: 30.800.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 2 Nữ trồng Hoa trong nhà Kính

Ngày đăng: 06/03/2021 - 739 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Nagasaki

Mức lương: 30.360.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 6 Nữ làm Chế biến Thực phẩm

Ngày đăng: 06/03/2021 - 605 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 36.740.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 18 Nam Sản xuất nội thất ô tô Lexus

Ngày đăng: 19/02/2021 - 852 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 36.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Cần tuyển 50 Nữ làm Giặt ủi công nghiệp

Ngày đăng: 19/02/2021 - 597 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Kanagawa

Mức lương: 36.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển
 
X ĐÓNG LẠI