Việc làm tại Nhật Bản

Tuyển 06 Nam Chăn nuôi và chế biến sản phẩm từ Lợn

Ngày đăng: 04/03/2021 - 48 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Mie

Mức lương: 36.400.000Đ

Thời gian thi tuyển: 15/03/2021

Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2021

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 2 Nữ trồng và Chăm sóc hoa Cúc trong Nhà Kính

Ngày đăng: 06/03/2021 - 129 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Nagasaki

Mức lương: 30.800.000Đ

Thời gian thi tuyển: 14/03/2021

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 2 Nữ trồng Hoa trong nhà Kính

Ngày đăng: 06/03/2021 - 145 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Nagasaki

Mức lương: 30.360.000Đ

Thời gian thi tuyển: 12/03/2021

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 6 Nữ làm Chế biến Thực phẩm

Ngày đăng: 06/03/2021 - 94 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 36.740.000Đ

Thời gian thi tuyển: 15/03/2021

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 18 Nam Sản xuất nội thất ô tô Lexus

Ngày đăng: 19/02/2021 - 169 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 36.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Cần tuyển 50 Nữ làm Giặt ủi công nghiệp

Ngày đăng: 19/02/2021 - 90 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Kanagawa

Mức lương: 36.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 04 Nam thi công Giấy dán tường

Ngày đăng: 18/02/2021 - 73 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Fukuoka

Mức lương: 32.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: 20/03/2021

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 09 Nữ đơn hàng linh kiện Mũ bảo hiểm

Ngày đăng: 24/02/2021 - 215 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 37.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

10 Nữ giặt là Hợp đồng 3 năm

Ngày đăng: 13/12/2020 - 134 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Osaka

Mức lương: 35.200.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển gấp 3 Nữ đi làm Nông nghiệp công nghệ cao

Ngày đăng: 19/02/2021 - 166 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Tokushima

Mức lương: 27.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: 16/03/2021

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 3 Nữ làm Nông nghiệp trong Nhà kính

Ngày đăng: 31/10/2020 - 140 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Tokushima

Mức lương: 27.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển gấp 10 Nữ có tay nghề May mặc

Ngày đăng: 05/12/2020 - 195 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 32.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 10 Nữ Hợp đồng 12 tháng

Ngày đăng: 04/09/2020 - 203 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Kyoto

Mức lương: 32.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 20 Nữ Giặt ủi Công nghiệp

Ngày đăng: 11/09/2020 - 369 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Kanagawa

Mức lương: 36.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển
 
X ĐÓNG LẠI