Việc làm tại Nhật Bản

Tuyển dụng 4 nam, 4 nữ đơn hàng Sản xuất sản phẩm nội thất ô tô IKEDO

Ngày đăng: 30/11/2023 - 17 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 30.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: 12/12/2023

Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2023

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 1 nữ đơn hàng Sản xuất hàng vải bạt

Ngày đăng: 30/11/2023 - 18 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Saitama

Mức lương: 33.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: 09/12/2023

Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2023

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 5 nam, 7 nữ đơn hàng Giặt là Kyoto

Ngày đăng: 30/11/2023 - 46 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Kyoto

Mức lương: 30.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: 08/12/2023

Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2023

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 5 nữ đơn hàng Giặt là Seiwa

Ngày đăng: 30/11/2023 - 40 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Osaka

Mức lương: 32.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: 15/12/2023

Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2023

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 3 nữ đơn hàng Đúc nhựa Taiyo

Ngày đăng: 13/11/2023 - 46 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 31.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 4 nữ đơn hàng May mặc

Ngày đăng: 30/11/2023 - 112 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Fukui

Mức lương: 30.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: 28/12/2023

Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2023

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 8 nữ 3 nam Đơn hàng Giặt là

Ngày đăng: 13/11/2023 - 87 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi, Osaka

Mức lương: 32.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 1 nam Kỹ sư thiết bị máy móc

Ngày đăng: 02/10/2023 - 140 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Shizuoka

Mức lương: 33.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 1 nam đơn hàng Hàn xì

Ngày đăng: 02/10/2023 - 126 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Kagawa

Mức lương: 30.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 2 nam đơn hàng Lắp ráp Linh kiện

Ngày đăng: 02/10/2023 - 138 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 30.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 3 nữ đơn hàng Kiểm tra linh kiện nhựa

Ngày đăng: 02/10/2023 - 94 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 30.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 5 nam đơn hàng Sản xuất Bánh mì

Ngày đăng: 24/03/2023 - 341 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Tokyo

Mức lương: 34.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 2 nam đơn hàng Sản xuất bánh mì

Ngày đăng: 24/03/2023 - 297 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Fukuoka

Mức lương: 34.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 5 nữ đơn hàng Giặt là

Ngày đăng: 24/03/2023 - 318 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Osaka

Mức lương: 32.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 2 nữ đơn hàng Giặt là

Ngày đăng: 24/03/2023 - 279 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Kyoto

Mức lương: 31.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 4 nam 8 nữ đơn hàng Giặt là

Ngày đăng: 24/03/2023 - 265 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Nagoya

Mức lương: 31.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 11 nam Đơn hàng Giặt là

Ngày đăng: 24/03/2023 - 276 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Gifu

Mức lương: 31.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 4 nữ đơn hàng bánh mì

Ngày đăng: 14/02/2023 - 456 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Tokyo

Mức lương: 32.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 30 nữ đơn hàng Giặt là

Ngày đăng: 15/12/2022 - 374 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Chiba

Mức lương: 32.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển dụng 11 nữ đơn hàng Giặt là

Ngày đăng: 15/12/2022 - 417 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Kanagawa

Mức lương: 34.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển
 
X ĐÓNG LẠI