Internship Nhật Bản

Thực tập hưởng lương tại Nhật Bản dành cho Sinh viên Điều dưỡng

Ngày đăng: 26/02/2023 - 578 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Nhật bản

Mức lương: Liên hệ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Thực tập hưởng lương tại Nhật Bản dành cho Sinh viên Du lịch

Ngày đăng: 02/03/2023 - 1165 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Nhật bản

Mức lương: Liên hệ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 4 nữ sản xuất bột cao cấp

Ngày đăng: 26/05/2021 - 463 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 28.400.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển

Tuyển 3 Nữ và 2 Nam Công nghệ Thực phẩm đi Internship Nhật Bản hưởng lương

Ngày đăng: 02/10/2020 - 1149 Lượt xem

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 32.000.000Đ

Thời gian thi tuyển: Đã phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: Đã phỏng vấn

Đăng ký ứng tuyển
 
X ĐÓNG LẠI