Nguyễn Thị Tiểu Vi - Học viên trung tâm

Cập nhật: 28/09/2017
Qua một thời gian học tại trung tâm, tôi đã được học và hoàn thiện bản thân mình ngày một tốt hơn. Trong quá trình đào tạo tại đây, cán bộ nhân viên công ty rất quan tâm đến tinh thần, đời sống của tôi nói riêng và học viên trung tâm nói chung. Các hoạt động ngoại khóa rất thiết thực đáp ứng được nhu cầu của học viên Ngoài ra, đội ngũ giáo viên rất nhiệt tình và có trình độ giỏi, phương pháp dạy tốt, phương thức truyền đạt dễ hiểu giúp tôi cải thiện kỹ năng tiếng Nhật của mình tốt hơn. Với việc làm quen với môi trường gần giống như một nước Nhật thu nhỏ, tôi được rèn luyện tính kỹ luật, kỹ cương và nề nếp của người Nhật, được rèn luyện thể dục vào mỗi buổi sáng và thể thao buổi chiều khiến tôi rất thõa mái và vui vẽ. Riêng tôi, đây là một trung tâm hoàn thiện về mọi mặt, tào ra nguồn nhân lực phát triể về nhân cách lẫn con người
 
X ĐÓNG LẠI