Bùi Anh Phúc - Sinh viên năm 3 ngành CNTP-Trường ĐH Nông Lâm Huế

Cập nhật: 24/08/2020
Hiện tại tôi đăng theo học tiếng Nhật và giáo dục định hướng tại Nhật ngữ Intrase để tham gia chương trình Internship tại Nhật Bản vào tháng 9 năm 2019 tới đây. INTRASE nơi thay đổi thói quen cuộc đời tôi: không ngủ nướng, không lười biến, không mất vệ sinh,...Thay đổi từng thói quen nhỏ để biến ước mơ thành sự thật. Trung tâm là một nơi lí tưởng để rèn luyện tác phong chuyên nghiệp
 
X ĐÓNG LẠI