Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm giáo viên tiếng Nhật

Cập nhật: 15/06/2023
Lượt xem: 304

Trong những năm qua, mảng giáo dục và đào tạo INTRASE đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thế hệ các học viên. Vừa qua, INTRASE tổ chức khoá học đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm giáo viên Tiếng Nhật, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Hiện nay, Tiếng Nhật đang ngày càng trở nên phổ biến, Số lượng học viên tham gia học tiếng Nhật ngày càng đông đảo. Để mang đến chất lượng đào tạo, nguồn cung nhân lực lao động cho thị trường Quốc tế, INTRASE luôn chú trọng đến nghiệp vụ, đào tạo đội ngũ Giáo viên về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là phương pháp giảng dạy. Đây được xem là khâu then chốt trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của INTRASE.

Bên cạnh nghiệp vụ chuyên môn, INTRASE còn chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Hi vọng, trong thời gian tới trên tinh thần hội nhập quốc tế, với chiến lược phát triển giáo dục và chủ trương nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục INTRASE sẽ mang đến nhiều cơ hội học tập và làm việc cho các bạn trẻ.

 
X ĐÓNG LẠI