Tình trạng giáo dục của hơn 10.000 trẻ em nước ngoài đủ điều kiện sống ở Nhật Bản

Cập nhật: 06/04/2022
Lượt xem: 629
Tổng cộng 10.046 trẻ em nước ngoài đủ điều kiện học tiểu học hoặc trung học cơ sở ở Nhật Bản đã không hoặc có thể không được học tính đến tháng 5 năm ngoái, một cuộc khảo sát của Bộ giáo dục cho thấy hôm thứ Sáu ngày 1/4/2022.
Những đứa trẻ như vậy chiếm 7,5% trong tổng số 133.310 trẻ em nước ngoài đủ điều kiện sống ở Nhật Bản.
Tổng số trẻ em nước ngoài đã hoặc có thể không được đi học đã giảm 9.425, tương đương 48,4%, so với cuộc khảo sát tài khóa 2019 trước đó.
Sự sụt giảm diễn ra sau khi nhiều chính quyền địa phương bắt đầu biên soạn danh sách tên trẻ em nước ngoài và tình trạng đi học của chúng và phân phối sách hướng dẫn bắt đầu đi học cho các hộ gia đình liên quan, các quan chức Bộ cho biết.
Cuộc khảo sát mới nhất bao gồm 1.741 thành phố tự trị trên khắp Nhật Bản. Trẻ em không mang quốc tịch Nhật Bản không phải là đối tượng giáo dục bắt buộc trong nước.
Số trẻ em nước ngoài đăng ký tại Nhật Bản với tư cách là cư dân đủ điều kiện học tại các trường tiểu học hoặc trung học cơ sở lần lượt là 93.474 và 39.836. Tổng số trẻ em như vậy đã tăng 9.480, tương đương 7,7%, so với năm tài chính 2019.
Trong tổng số, 649 người không có trình độ học vấn. Các quan chức thành phố không thể tìm ra tình trạng đi học của 8.597 trẻ em nước ngoài vì họ không thể liên lạc với họ. Số trẻ em mà các quan chức đã không cố gắng xác nhận tình trạng giáo dục, vì những lý do như không được đưa vào sổ đăng ký học mặc dù đã đăng ký là cư dân, là 800 trẻ.
Cuộc khảo sát cho thấy 120.070 trẻ em đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc trường quốc tế và 3.194 trẻ em đã chuyển đi, rời khỏi Nhật Bản hoặc có kế hoạch làm việc này.
(Theo tờ Japan times ngày 25/3/2022)
 
X ĐÓNG LẠI