Du học Đài Loan - Visa du học Đài Loan có bao nhiêu loại?

Cập nhật: 05/01/2022
Lượt xem: 512

CÁC LOẠI VISA DU HỌC ĐÀI LOAN

Phân biệt 2 loại visa du học chính: visa du học ngôn ngữ và visa du học chính quy
Visa du học ngôn   ngữ                                     Visa du học chính quy
Đối tượng Người muốn học tiếng Trung                                                                                   Người muốn học Đại học/ thạc sỹ/ Tiến sỹ
Chi phí 50$ (làm thường); 75$ (làm nhanh)  66$ (làm thường); 99$ (làm nhanh)
Thời gian lưu trú        60 ngày (có thể gia hạn tại Đài Loan)

Không có thời hạn lưu trú. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh bạn phải đến trạm phục vụ của cục xuất nhập cảnh và di dân- Bộ nội chính tại các huyện hoặc thành phố để làm thủ tục xin cấp thẻ cư trú. Thời hạn cư trú sẽ được căn cứ vào ngày tháng in trên thẻ cư trú

Số lần nhập cảnh            01 lần                                                    01 lần
1. Visa du học ngôn ngữ:
* Thời hạn nhập cảnh Đài Loan (cột ENTER BEFORE trên visa)
Là chỉ thời hạn mà người mang visa Đài Loan phải sử dụng trước đó, ví dụ: “ENTER BEFORE 06 NOV 2019”, có nghĩa là sau ngày 6 tháng 11 năm 2019 Visa đó sẽ không còn hiệu lực, không được sử dụng nữa.
* Thời gian lưu trú tại Đài Loan (cột DURATION OF STAY trên visa)
Thời gian lưu trú: 60 ngày. Người mang Visa Đài Loan tạm trú trên 60 ngày, mà nếu muốn gia hạn lưu trú, thì trước khi visa đi Đài Loan hết hạn, phải chuẩn bị giấy tờ cần thiết để đến các Trạm phục vụ của Cục Xuất nhập cảnh và Di dân Đài Loan – Bộ Nội chính tại các huyện (thành phố) làm thủ tục xin gia hạn visa.
* Số lần nhập cảnh (cột ENTRIES trên visa): 1 lần (SINGLE)
* Mã số Visa (VISA NUMBER): Là dãy số mà du khách điền trên thẻ nhập cảnh E/D.
* Ghi chú (REMARKS): Là ký hiệu mục đích hoặc tư cách đến Đài Loan của người được cấp Visa nhập cảnh, người mang Visa chỉ được hoạt động đúng theo mục đích đã được cho phép trong visa.
2. Visa du học chính quy
* Thời hạn nhập cảnh Đài Loan (cột ENTER BEFORE trên visa): Là chỉ thời hạn mà người mang visa Đài Loan phải sử dụng trước đó, ví dụ: “ENTER BEFORE 06 NOV 2019”, có nghĩa là sau ngày 6 tháng 11 năm 2019 Visa đó sẽ không còn hiệu lực, không được sử dụng nữa
* Thời gian lưu trú tại Đài Loan (cột DURATION OF STAY trên visa): Visa Đài Loan cư trú không có ghi thời hạn lưu trú. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, hoặc trong vòng 15 ngày kể từ ngày được cấp đổi Visa cư trú Đài Loan, bạn phải đến các Trạm phục vụ của Cục Xuất nhập cảnh và Di dân Đài Loan – Bộ Nội chính tại các huyện (thành phố) để làm thủ tục xin cấp Thẻ cư trú Đài Loan (ALIEN RESIDENT CERTIFICATE) thời hạn cư trú căn cứ vào ngày tháng in trên thẻ cư trú
* Số lần nhập cảnh (cột ENTRIES trên visa): 1 lần (SINGLE)
* Mã số Visa (VISA NUMBER): Là dãy số mà du khách điền trên thẻ nhập cảnh E/D.
* Ghi chú (REMARKS): Là ký hiệu mục đích hoặc tư cách đến Đài Loan của người được cấp Visa nhập cảnh, người mang Visa chỉ được hoạt động đúng theo mục đích đã được cho phép trong visa.
Bạn cần tư vấn làm thủ tục xin Visa đi du học Đài Loan, Vui lòng liên hệ trung tâm tư vấn du học Intrase Hotline: 0985 069 666 để được tư vấn cụ thể, chi tiết và hoàn toàn miễn phí nhé.
 
X ĐÓNG LẠI